Combo 99.000

99.000

Khi bạn mua 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟵𝟵.𝟬𝟬𝟬𝗩𝗡𝗗 sẽ nhận ngay 1 ly thủy tinh + 2 hình chibi thiết kế theo yêu cầu