Milo Dầm

35.000

  • Sốt milo pha sẵn.
  • Bột milo.
  • Thạch.
  • Trân châu đen.
  • Thạch phô mai. Sương sáo.
  • Pudding trứng.
  • Hạt thủy tinh.
  • Ngon hơn khi kết hợp với macchiato
  • Thêm topping