Pudding trứng

10.000

Pudding trứng có vị béo và thơm.