Set Trà Sữa Phúc Long

163.000

Set nguyên liệu gồm:

  • Trà Phúc Long.
  • Bột sữa.
  • Trân châu đen (dẻo).
  • Trân châu trắng (dẻo).
  • Công thức chuẩn vị độc quyền từ Bếp Ông Hoàng.

Cho phép đặt hàng trước