Socola vụn

10.000

Sơ chế từ 100% socola tảng của Mỹ.