Soda Blue Ocean

35.000

  • Sản phẩm kèm 1 lon soda.
  • Soda Blue Ocean dùng syrup Blue Curacao kết hợp với syrup Menthe.
  • Dùng 100% thương hiệu syrup Torani.
  • Thêm topping