Soda Red Sunset

35.000

  • Sản phẩm kèm 1 lon soda.
  • Soda Red Sunset dùng syrup Strawberry kết hợp với syrup Mojito Mint.
  • Dùng 100% thương hiệu syrup Torani.
  • Thêm topping