Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen

40.000

  • Sữa tươi trân châu đường đen dùng 100% sữa thanh trùng Đà Lạt Milk và đường đen Mỹ và caramel.
  • Thêm topping