Thạch phô mai

7.000

7.000/4 viên.

Thạch phô mai vị thay đổi tùy ngày. Dùng nguyên thủy phô mai con bò cười.