Trà vải

35.000

  • Trà vải được kết hợ từ trà và syrup vải Torani.
  • Tạo nên vị trà vải thơm nhẹ không nồng.
  • Thêm topping